Rachunek bieżący

  • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
  • Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
  • Możliwość korzystania z systemu Internet Banking – stały, wygodny i funkcjonalny dostęp do rachunku przez Internet
  • Możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon
  • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
  • Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego.
  • Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym
  • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach

Rachunek pomocniczy

  • Otwierany dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny)
  • Zasady funkcjonowania jak dla rachunku bieżącego