Bank Spółdzielczy

w Ustce

 

Zapewniamy

 

szybką realizację

pomoc przy wypełnieniu dokumentów

przejrzyste warunki bez ukrytych kosztów

miłą obsługę

 

Przyjazne zasady spłaty

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 • Okres kredytowania do 36-ciu miesięcy
 • Proste finansowanie działalności gospodarczej – bieżących potrzeb jak również doraźnych,sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką działalności
 • Wykorzystywany jednorazowo lub w transzach
 • Spłacany jednorazowo lub w ratach
 • Szybka decyzja kredytowa

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

 •  Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych
 •  Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 •  Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty i dając kredytobiorcy możliwość wielokrotnego wykorzystania określonego  w umowie kredytowej limitu
 •  Udzielany na 36 miesięcy, po okresie każdych 12 miesiącach automatyczne odnowienie kredytu bez konieczności podpisania aneksu
 •  Niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt
 •  Dogodne formy zabezpieczeń

Kredyt płatniczy

 •  Doraźna pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych
 •  Termin spłaty do 90 dni
 •  Finansowanie konkretnych, bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 •  Uruchamiany bezgotówkowo, do wysokości limitu,
 •  Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu bez możliwości jego odnowienia
 •  Atrakcyjne oprocentowanie

Kredyt inwestycyjny

 • Finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizacją i zwiększenie majątku trwałego
 • Okres spłaty nawet do 15 lat
 • Wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
 • Indywidualne zasady spłaty kredytu
 • Możliwość wyboru dnia spłaty
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat
 • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału
 • Szybka decyzja kredytowa

Kredyt unijny SGB

 • Przeznaczony na inwestycje, które zostaną dofinansowane z zagranicznych środków pomocowych
 • Korzystne oprocentowanie
 • Indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb Klientów.

 

Wnioski kredytowe >>