Bank Spółdzielczy w Ustce

Marynarki Polskiej 38, 76-270 Ustka
tel. 59 815 26 00 fax 59 815 26 04
e-mail: bsustka@bsustka.pl
BIC/SWIFT GBWC PL PP