Lokata terminowa

 • Okresy lokowania: 1, 3, 6 lub 12 miesięcy
 • Niska kwota minimalna: 500,00 zł
 • Oprocentowanie zmienne, aktualizowane z pierwszym dniem każdego kolejnego miesiąca
 • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres
 • Możliwość wypłaty ostatnio naliczonych odsetek oraz pozostawienia kapitału na kolejny okres depozytowy
 • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika
 • Bezpieczeństwo środków

Oprocentowanie lokat od 28.06.2024 r.
ze zmiennym oprocentowaniem liczonym w stosunku rocznym.

Lokata Oprocentowanie
1 miesięczna 1,13 %
3 miesięczna 1,70 %
6 miesięczna 1,70 %
12 miesięczna 2,26 %

 

Lokata typu „O/N” overnight

 • składana na porę nocną (typ O/N) dla klientów instytucjonalnych posiadających rachunek bieżący
 • zakładana na podstawie zawartej umowy, po zamknięciu dnia operacyjnego, następuje automatyczne przeksięgowanie salda środków pieniężnych na rachunek lokaty typu O/N.
 • Środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są na rachunek rozliczeniowy Klienta następnego dnia rano, przy czym jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy dla Banku zwrot środków pieniężnych wraz z naliczonymi odsetkami, w tym za dni wolne od pracy, następuje w pierwszym dniu roboczym dla Banku.
 • atrakcyjne oprocentowanie  zmienne, ustalane w oparciu o stawki referencyjne WIBID
 • dzienna kapitalizacja odsetek
 • środki wraz z odsetkami do dyspozycji już następnego dnia rano
 • wygodny sposób na wygenerowanie dodatkowego dochodu
 • lokata typu O/N (overnight) nie może być otwierana za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej