Lokata terminowa

  • Okresy lokowania: 1, 3, 6 lub 12 miesięcy
  • Niska kwota minimalna: 500,00 zł
  • Oprocentowanie zmienne, aktualizowane z pierwszym dniem każdego kolejnego miesiąca
  • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres
  • Możliwość wypłaty ostatnio naliczonych odsetek oraz pozostawienia kapitału na kolejny okres depozytowy
  • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika i zapisu na wypadek śmierci
  • Bezpieczeństwo środków

Oprocentowanie lokat od 28.06.2024 r.
ze zmiennym oprocentowaniem liczonym w stosunku rocznym.

Lokata Oprocentowanie
1 miesięczna 1,13 %
3 miesięczna 1,70 %
6 miesięczna 1,70 %
12 miesięczna 2,26 %