BANK SPÓŁDZIELCZY  W USTCE

Zapewniamy

szybką realizację

pomoc przy wypełnieniu dokumentów

przejrzyste warunki bez ukrytych kosztów

miłą obsługę

Przyjazne zasady spłaty

 

 

„Gospodarskiego kredytu AGRO”:

 

 

Kredyt obrotowy i inwestycyjny dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą  na następujących zasadach:

 

  • Minimalna kwota kredytu: 20.000,- zł.
  • Maksymalna kwota kredytu: 150.000,- zł.
  • Klientami uprawnionymi do kredytu są podmioty:

-prowadzące działalność rolniczą od co najmniej 12 miesięcy lub przejmujących jako następcy gospodarstwo prowadzone od co najmniej 12 miesięcy

-posiadające w banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ściu miesięcy a w przypadku przejmujących jako następcy gospodarstwo nowo założony rachunek bieżący

  • Maksymalny okres spłaty do 60 miesięcy. Kredyt płatny w ratach miesięcznych, kwartalnych półrocznych według rozterminowania standardowego

(raty kapitałowe równe, odsetki malejące) lub w ratach równej wysokości (suma raty i odsetek stała; odsetki naliczane według rzeczywistego zadłużenia).

  • Dopuszczalna karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
  • Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej tj. suma stawki bazowej WIBOR 3M + stała marża banku w wysokości 3,04.
  • Prowizja w wysokości 1% od kwoty udzielonego kredytu.
  • Opłata za administrowanie kredytem, zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji.
  • Zabezpieczenie kredytu na uproszczonych zasadach w przypadku gdy kredytobiorca wybiera opcję udokumentowania
  • Wykorzystania co najmniej 80% środków pochodzących z kredytu.

 

Interesuje Cię niska rata, atrakcyjne oprocentowanie czy elastyczny okres spłaty ?

 

Sprawdź naszą ofertę i wybierz produkt dostosowany do twoich potrzeb

 

 

Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do centrali w Ustce, oddziałów naszego Banku w Główczycach, Postominie oraz filii w Słupsku, Damnicy, Kępicach, Dębnicy Kaszubskiej , Potęgowie oraz Smołdzinie.