Nazwa Data Rozmiar

20221103_Zasady-skladania-i-rozpatrywania-skarg-i-reklamacji-w-BS-w-Ustce.pdf

Zasady składania reklamcji, skarg, wniosków

2022-11-03 260 KB

20221103_ubezpieczenia_formularz-reklamacji.pdf

Wzór formularza reklamacyjnego dotyczącego reklamacji ubezpieczeniowych

2022-11-03 269 KB

20220830_formularz-reklamacji_klient-instytucjonalny.pdf

Wzór formularza reklamacyjnego dla Klienta Instytucjonalnego

2022-08-30 323 KB

20221103_karty_formularz-reklamacji_klient-instytucjonalny.pdf

Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla Klienta Instytucjonalnego

2022-11-03 470 KB

20220829_formularz-reklamacji_klient-indywidualny.pdf

Wzór formularza reklamacyjnego dla Klienta Indywidualnego

2022-08-29 317 KB

20221103_karty_formularz-reklamacji_klient-indywidualny.pdf

Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla Klienta Indywidualnego

2022-11-03 527 KB