Zapewniamy szybką realizację, pomoc przy wypełnieniu dokumentów, przejrzyste warunki bez ukrytych kosztów, miłą obsługę, przyjazne zasady spłaty, wcześniejsza spłata bez opłat i prowizji.

OFERTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE SKIEROWANA DO SEKTORA ROLNEGO

 

Kredyt w rachunku bieżącym

 • Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych
 • Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 • Łatwość w obsłudze – Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty i
 • Dając kredytobiorcy możliwość wielokrotnego wykorzystania określonego  w umowie kredytowej limitu
 • Udzielany na 36 miesięcy
 • Możliwość odnowienia linii na kolejny okres bez konieczności spłaty pod warunkiem złożenia wniosku kredytowego najpóźniej 14 dni przed terminem spłaty
 • Dogodne formy zabezpieczeń
 • Niskie koszty – odsetki pobierane są tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu
 • Brak prowizji za gotowość
 • Brak prowizji za odnowienie limitu na kolejny rok

 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Cel: zakup środków do produkcji rolnej, zakup stada obrotowego i wiele innych potrzeb gospodarstwa

 • Okres kredytowania do 36-ciu miesięcy
 • Kwota kredytu w zależności od potrzeb nie większa niż koszty ponoszone na dany cel
 • Proste finansowanie bieżącej działalności – bieżących potrzeb jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką działalności
 • Wykorzystywany jednorazowo lub w transzach
 • Indywidualne zasady spłaty kredytu – spłacany jednorazowo lub w ratach
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Dogodne formy zabezpieczeń

 

Kredyt inwestycyjny

Cel: Finansowanie nakładów inwestycyjnych jako uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego np.:

 • zakup gruntu i terenu,
 • zakup budynków i budowli,
 • rozbudowę, modernizację obiektów i budowli,
 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
 • zakup wyposażenia,
 • zakup innych środków trwałych,
 • Okres spłaty nawet do 15 lat
 • Wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
 • Indywidualne zasady spłaty kredytu
 • Możliwość wyboru dnia spłaty
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat
 • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału
 • Szybka decyzja kredytowa

 

Kredyt unijny SGB

 • Przeznaczony na inwestycje, które zostaną dofinansowane ze środków pomocowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Korzystne oprocentowanie
 • Finansowanie nawet 100% przedsięwzięcia
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału

 

Kredyty preferencyjne

Udzielane na warunkach i zasadach zgodnych z Zarządzeniem nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dn. 12.03.2015 r

 • Kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym – symbol RR
 • Kredyt na zakup użytków rolnych – symbol Z
 • Kredyt na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów – symbol PR
 • Kredyt inwestycyjny (klęskowy) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej – symbol K01
 • Kredyt obrotowy (klęskowy) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej – symbol K02
 • Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – symbol MRcsk

 

 

Zapraszamy do naszych Placówek
Bank Spółdzielczy w Ustce  ul. Marynarki Polskiej 38 76-270 Ustka
tel. sekretariat (59) 815 26 00, e-mail bsustka@bsustka.pl