Otwieramy przyszłość. Nowa strategia Grupy SGB

Podczas zdalnego spotkania Prezesów Banków SGB; kluczowym punktem zgromadzenia było przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu „Strategii Spółdzielczej Grupy Bankowej na lata 2021 – 2024”.

Strategia wskazuje kierunki rozwoju SGB na najbliższe cztery lata. Dokument „Otwieramy przyszłość” to spójny program przeobrażeń. Ich głównym motywem jest umocnienie roli SGB jako nowoczesnego i solidnego partnera finansowego, który wspiera lokalne społeczności w realizacji ich celów, marzeń i aspiracji. Nasz Bank Spółdzielczy w Ustce jest członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej. SGB to 192 Banki Spółdzielcze, lata doświadczeń i siła Zrzeszenia.

Nasz strategiczny rozwój opiera się na czterech głównych filarach: Dobro Klienta, Cyfrowa Moc, Dobro Grupy i Efektywność. Jesteśmy dla naszych klientów i stawiamy ich interes w centrum uwagi. Mamy dla nich atrakcyjne pakiety ofert, otwartą i przyjazną bankowość internetową.

Rozwijamy się, bo wiemy, że spółdzielczość jest nie tylko lokalna, ale przede wszystkim nowoczesna. Po prostu otwieramy przyszłość.

Więcej na www.sgb.pl/otwieramyprzyszlosc