BANK SPÓŁDZIELCZY  W USTCE

Zapewniamy

szybką realizację

pomoc przy wypełnieniu dokumentów

przejrzyste warunki bez ukrytych kosztów

miłą obsługę

Przyjazne zasady spłaty

 

„Kredyt Słoneczna Wiosna”:

 

 

 

  • Kredyt udzielany jest w okresie od 21.04.2022 r. do 15.06.2022 r. Wiążąca datą udzielania kredytu jest data złożenia i zarejestrowania kompletnego wniosku kredytowego o kredyt konsumencki.
  • Maksymalny okres spłaty do 84 miesięcy. Kredyt płatny jest wyłącznie w ratach w równej wysokości (suma rat i odsetek jest stała, odsetki naliczane są od rzeczywistego zadłużenia).
  • Minimalna kwota kredytu 1 000,00 zł
  • Maksymalna kwota kredytu 35 000,00 zł
  • Prowizja w wysokości 0,00 % od kwoty udzielonego kredytu.

 

Oprocentowanie kredytu:

  • stałej stopy procentowej w wysokości 9,90% w stosunku rocznym dla kredytów z okresem spłaty wynoszącym do 36 m-cy;
  • zmiennej stopy procentowej liczonej jako suma stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży banku w wysokości 5,16% dla kredytów udzielanych na okres dłuższy niż 36 m-cy. Jako stawkę bazową przyjmuje się WIBOR 3M określoną na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obwiązuje od pierwszego dnia kwartału. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego wynosi 10,36%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 5.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 6.077,02 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku, liczone jako suma stawki WIBOR 3M określonej na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania (zmieniona stawka obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kwartał)  i stałej marży banku w wysokości 5,16%, całkowity koszt kredytu 1.077,02 zł (w tym: odsetki 1.077,02 zł), kredyt płatny jest w 48 miesięcznych równych ratach, 47 równych rat w wysokości 126,60 zł i ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 126,82 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.04.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Maksymalny okres kredytowania wynosi 84 miesiące. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat oraz kosztów dodatkowych i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu gotówkowego.

 

Interesuje Cię niska rata, atrakcyjne oprocentowanie czy elastyczny okres spłaty ?

 

Sprawdź naszą ofertę i wybierz produkt dostosowany do twoich potrzeb

 

Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do centrali w Ustce, oddziałów naszego Banku w Główczycach, Kępicach, Postominie oraz filii w Słupsku, Dębnicy Kaszubskiej , Potęgowie oraz Smołdzinie.