7 listopada 2016

Uprzejmie informujemy o pojawieniu się nowego Trojana „ISFB” skierowanego w głównej mierze na bankowość spółdzielczą, w niespotykanej do tej pory skali. Trojan ISFB jest bardzo groźnym, złośliwym oprogramowaniem, które jest ciągle rozwijane przez przestępców, za jego pośrednictwem mogą oni min. wykradać dane użytkowników oraz modyfikować treść stron bankowości internetowej na zarażonym komputerze użytkownika.

Bezpieczeństwo – zalecenia:

 • nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku
 • nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji – Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną
 • zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://
 • zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki
 • przed potwierdzeniem operacji uważnie przeczytaj SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny z zaleceniem klienta
 • unikaj przeklejania numerów rachunków (tj. używania funkcji kopiuj / wklej), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń albo uważne kontrolowanie wklejanego numeru rachunku
 • nie przesyłaj mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych, itp
 • nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach
 • nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom
 • unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych)
 • dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki
 • zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall)
 • zachowaj szczególną ostrożność przy instalacji oprogramowania na komputerze, w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania z niepewnych źródeł
 • dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa była zawsze aktualna
 • zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia – Wyloguj

W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem.