Nazwa Data Rozmiar
20170202_IF_BSUSTKA_2015_01.pdf

Bilans

2020-09-18 12:58 2012.28 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_02.pdf

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

2020-09-18 12:58 1610.34 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_03.pdf

Pozycje pozabilansowe

2020-09-18 12:58 566.96 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_04.pdf

Rachunek przepływów pieniężnych

2020-09-18 12:58 1838.10 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_05.pdf

Rachunek zysków i strat

2020-09-18 12:58 1149.22 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_06.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2020-09-18 12:58 2627.17 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_07.pdf

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2015

2020-09-18 12:58 437.57 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_08.pdf

Zestawienie zmian w kapitale własnym

2020-09-18 12:58 1868.05 KB