Nazwa Data Rozmiar
20160629_IF_BSUSTKA_2014_01.pdf

Opinia niezależnego biegłego rewidenta.

2020-09-18 12:58 718.83 KB
20160629_IF_BSUSTKA_2014_02.pdf

Bilans Banku na dzień 31.12.2014.

2020-09-18 12:58 910.40 KB
20160629_IF_BSUSTKA_2014_03.pdf

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2014.

2020-09-18 12:58 564.62 KB
20160629_IF_BSUSTKA_2014_04.pdf

Zobowiązania pozabilansowe na dzień 31.12.2014.

2020-09-18 12:58 222.79 KB
20160629_IF_BSUSTKA_2014_05.pdf

Rachunek przepływów pieniężnych na 3.12.2014.

2020-09-18 12:58 834.03 KB
20160629_IF_BSUSTKA_2014_06.pdf

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2014.

2020-09-18 12:58 826.76 KB