16 maja 2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ustce na podstawie § 19 i 20 Statutu Banku zawiadamia o zwołaniu

 

ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE

w dniach 24.05 – 02.06.2023

 

zgodnie z następującym harmonogramem:

Lp. Grupa Członkowska Liczba Członków Data i godzina Miejsce Zebrania
1

Gmina Ustka

Miasto i Gmina Słupsk

Gmina Dębnica Kaszubska

Pozostałe Miejscowości

197

96

7

38

02.06.2023
11:00
Sala Konferencyjna BS w Ustce
2 Miasto Ustka 511 02.06.2023
16:00
Sala Konferencyna BS w Ustce
3 Miasto i Gmina Kępice 189 26.05.2023
16:00
Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Kępice
4 Gmina Potęgowo 83 31.05.2023
16:00
Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie
5 Gmina Postomino 219 29.05.2023
16:00
BS Ustka
Oddział Postomino
6

Gmina Główczyce

Gmina Damnica

Gmina Smołdzino

259

54

46

24.05.2023
14:00
Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach

 

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 roku wraz z informacją o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich
4. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
5. Przedstawienie informacji o zmianach w Statucie BS w Ustce.
6. Przedstawienie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku.
7. Dyskusja i zgłaszanie wniosków w sprawach Banku, w szczególności we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej.
8. Podjęcie wniosków – jeśli zostaną zgłoszone.
9. Zamknięcie obrad.