26 grudnia 2016

Nowoczesne pojmowanie spółdzielczości to działanie w duchu współpracy i odpowiedzialności za lokalną społeczność tak scharakteryzować można Grupę SGB.
Bank istniejący w danej miejscowości czasem od półtora wieku, nie może funkcjonować w oderwaniu od lokalnej rzeczywistości.

Jego działania są podporządkowane rozwojowi miasta, gminy, regionu. Wspiera lokalny biznes, świadczy usługi dobrze dopasowane do potrzeb mieszkańców danej społeczności, bo po prostu dobrze ją zna.

Spółdzielcza Grupa Bankowa to najstarsze zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce z ponad 1800 placówkami.

Pierwsze banki spółdzielcze powstały w Polsce 160 lat temu jako spółdzielnie, działające na zasadzie samopomocy. Członkowie spółdzielni – rolnicy i rzemieślnicy zaciągali nisko oprocentowane pożyczki ze zgromadzonego wcześniej kapitału. Banki spółdzielcze nie były zatem, jak banki komercyjne,
nastawione na maksymalizację zysków, ale przede wszystkim na pomoc swoim klientom.

Te idee kontynuuje dziś z powodzeniem Spółdzielcza Grupa Bankowa. „Gdy wielu działa tak jak im wygodnie, w Spółdzielczych Bankach SGB działamy tak, jak potrzeba” –
to nie tylko cytat ze spotu telewizyjnego. Zdaniem klientów, właśnie prokonsumenckie nastawienie i sposób obsługi zdecydowanie wyróżnia Banki Grupy SGB na rynku.

W Bankach Spółdzielczych SGB jesteśmy skoncentrowani na rozwiązywaniu problemów klientów, tam gdzie się one pojawiają i w sposób dopasowany do lokalnych warunków, a nie tylko i wyłącznie na sprzedaży produktów.
Nie tylko w dużych miastach, ale także w małych i tych najmniejszych miejscowościach. Banki SGB dają wsparcie wszędzie tam, gdzie inni nie chcą lub nie potrafią, a klienci mają pewność, że tu zawsze znajdą rozwiązanie.