SKŁAD ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE:

p.o. Prezesa Zarządu: Jadwiga Milińska
Zastępca Prezesa Zarządu: Katarzyna Wdowik-Bobowicz
Zastępca Prezesa Zarządu: Urszula Ziniewicz

SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE:

Przewodniczący: Leokadia Kuper
Zastępca Przewodniczącego: Barbara Dudek
Sekretarz: Jan Bielecki
Członek: Marek Bożejko
Członek: Mariusz Dyś
Członek: Paweł Jędrzejewski
Członek: Leokadia Kowalczyk

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE:

p.o. Prezesa Zarządu: Jadwiga Milińska
Zastępca Prezesa Zarządu: Katarzyna Wdowik-Bobowicz
Zastępca Prezesa Zarządu: Urszula Ziniewicz
Główny Księgowy: Krystyna Myszk
Pełnomocnik – Kierownik Zespołu: Katarzyna Adamczyk-Żal
Pełnomocnik – Inspektor: Agnieszka Demidok
Pełnomocnik – Dyrektor Oddziału w Główczycach: Katarzyna Zielińska
Pełnomocnik – Dyrektor Oddziału w Postominie: Mariola Januszyk
Pełnomocnik – Inspektor-Kasjer Oddziału w Postominie: Jolanta Schutta
Pełnomocnik – Specjalista Oddziału w Główczycach: Anna Stenka
Pełnomocnik – Inspektor-Kasjer
Oddziału w Główczycach:
Aleksandra Terkiewicz
Pełnomocnik – Inspektor-Kasjer Oddziału w Główczycach: Justyna Szamal-Sobiesiak
Pełnomocnik – Starszy Specjalista Filii w Kępicach: Renata Maj
Pełnomocnik – Inspektor-Kasjer Filii w Kępicach: Barbara Konecka
Pełnomocnik – Inspektor-Kasjer Filii w Kępicach: Paulina Sitarek