25 stycznia 2024

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO PRACY


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy


Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan ubiegać o zatrudnienie w Banku Spółdzielczym w Ustce, prosimy o zamieszczenie następujących klauzul w dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Bank Spółdzielczy w Ustce, z siedzibą w Ustce ul. Marynarki Polskiej 38, 76-270 Ustka.

Wyrażam zgodę /* Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez Bank Spółdzielczy w Ustce, z siedzibą w Ustce ul. Marynarki Polskiej 38, 76-270 Ustka.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną administratora danych: Banku Spółdzielczego w Ustce.

*niepotrzebne skreślić

 

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres e-mail: bsustka@bsustka.pl lub składać osobiście w Centrali naszego Banku w Ustce.


Miejsce pracy: Ustka, ul. Marynarki Polskiej 38

 

 

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Banku,
 • zapewnienie wiarygodności sald kont bilansowych, poprawności i zgodności zapisów księgowych z operacjami Banku,
 • cykliczne sporządzanie informacji zarządczej w zakresie pionu finansowego Banku,
 • ocena rentowności i efektywności działania Banku,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad zespołem księgowości,
 • opracowywanie, monitorowanie i raportowanie planu finansowego,
 • monitorowanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych w oparciu o obowiązujące przepisy,

 

Nasze oczekiwania

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w analizowaniu danych, wyciąganiu wniosków i sporządzaniu raportów
 • posiadanie wiedzy z zakresu działalności Banku,
 • umiejętność stosowania procedur,
 • komunikatywność,

 

Oferujemy:

 • Interesującą, pełną wyzwań, samodzielną pracę;
 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach stałej umowy o pracę;
 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Pakiet socjalny (opieka medyczna, ubezpieczenia, karta sportowa)