Nazwa Data Rozmiar
20200318_iii.b.02.z1_RODO.docx

RODO posiadacz kredytu

2020-09-18 12:58 50.53 KB
20200318_iii.b.02.z2_RODO.docx

RODO dostawca zabezpieczenia

2020-09-18 12:58 44.42 KB
20200318_iii.b.02.z3_RODO.docx

RODO współmałżonek

2020-09-18 12:58 52.33 KB
20200318_iii.b.02.z5_RODO.docx

RODO pełnomocnik przedstawiciel ustawowy

2020-09-18 12:58 58.91 KB
20200318_iii.b.02.z8a.doc

Wzór wniosku o kredyt gotówkowy

2020-09-18 12:58 136.50 KB
20200318_iii.b.02.z8c.docx

Informacja o kliencie załącznik do wniosku

2020-09-18 12:58 88.08 KB
20200318_iii.b.02.z8d.doc

Informacje i dane finansowe o prowadzonej działalności rolniczej

2020-09-18 12:58 233.50 KB
20200318_iii.b.02.z8e.docx

Oswiadczenie zgoda na weryfikację przetwarzanie i weryfikacje danych

2020-09-18 12:58 51.51 KB
20200318_iii.b.02.z9_RODO.doc

RODO Oświadczenie BIK konsument i firma kredyt

2020-09-18 12:58 760.00 KB
20200318_iii.b.02.z9.doc

Zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach

2020-09-18 12:58 42.50 KB
20200318_iii.b.02.z10.docx

Oświadczenie Zgoda na dokonanie kserokopii dokumentu

2020-09-18 12:58 32.89 KB
20200318_iii.b.02.z11.docx

RODO Wzór upoważnień (BIG IM_BIK_ZBP) – konsument kredyt

2020-09-18 12:58 42.68 KB