Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

 • Do rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
 • Niskie kwoty stałych wpływów miesięcznych
 • Niskie koszty prowadzenia i obsługi rachunku
 • Operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane wyciągiem
 • Dostęp do środków poprzez placówki, bankomaty, Internet
 • Możliwość otwarcia rachunku dla jednej lub kilku osób
 • Możliwość ustanowienia pełnomocnika
 • Dostęp do usług dodatkowych: zlecenia stałe, polecenia zapłaty, kredyt

      odnawialny, debet, karty płatnicze

 • Nieograniczony dostęp do rachunku – możliwość  korzystania  z usług bankowości

      elektronicznej:

      –  INTERNET banking – wygodny,  stały i funkcjonalny  dostęp  do  rachunku przez

         Internet ,

      – SMS banking – możliwości uzyskiwania bieżących informacji o operacjach dokonywanych na rachunku oraz

         saldzie rachunku w postaci wiadomości sms na telefon komórkowy.

Rachunek oszczędnościowy a’vista

 • Dla osób fizycznych, w tym również dla osób nie posiadających regularnych dochodów
 • Przeznaczony do bieżącego gromadzenia środków, które w każdej chwili można wykorzystać do bieżących potrzeb
 • Służy do gromadzenia środków pieniężnych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych
 • Potwierdzenie posiadania rachunku a’vista stanowi książeczka oszczędnościowa
 • Oprocentowanie zmienne
 • Odsetki dopisywane kwartalnie