Nazwa Data Rozmiar
20180620_IF_BSUSTKA_2017_01.pdf

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2017

2020-09-18 12:58 64117.52 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_02.pdf

Uchwała Zebrania Przedstawicieli zatwierdzająca sprawozdanie finansowe 2017

2020-09-18 12:58 54.29 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_03.pdf

Sprawozdanie biegłego rewidenta

2020-09-18 12:58 399.50 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_04.pdf

Zestawienie zmian w kapitale

2020-09-18 12:58 139.26 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_05.pdf

Informacja finansowa do spawozdania

2020-09-18 12:58 355.27 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_06.pdf

Bilans

2020-09-18 12:58 203.75 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_07.pdf

Rachunek zysków i strat

2020-09-18 12:58 98.82 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_08.pdf

Rachunek przepływów pieniężnych

2020-09-18 12:58 155.53 KB