NazwaDataRozmiar
20190905_STATUT_BSUSTKA.pdf

Statut Banku Spółdzielczego w Ustce - Tekst jednolity uchwalony przez Zgromadzenie Przedstawicieli w dniu 25.04.2019 r.

2020-09-18 12:58416.77 KB
20160629_STATUT_BSUSTKA.pdf

Statut Banku Spółdzielczego w Ustce

2020-09-18 12:58164.98 KB
20160629_NZLK_BSUSTKA_01.pdf

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

2020-09-18 12:5858.19 KB
20190802_NZLK_BSUSTKA_02.pdf

Polityka Ładu Korporacynego BS w Ustce

2020-09-18 12:58389.68 KB
20170217_NZLK_BSUSTKA_03.pdf

Ocena stosowania ZŁK w BS w Ustce w 2016 roku

2020-09-18 12:585302.88 KB
20160629_ZLK_BSUSTKA_09.pdf

Polityka informacyjna Banku

2020-09-18 12:583954.01 KB
20170713_ZLK_BSUSTKA_01_2017.pdf

Informacje podlegające oglaszaniu za rok 2016

2020-09-18 12:581674.69 KB
20180302_OCENA_STOSOWANIIA_ZLK_BS_W_USTCE_ZA_ROK_2017.pdf

Ocena stosowania ZŁK w BS w Ustce w 2017 roku

2020-09-18 12:585305.12 KB
20190308_OCENA_STOSOWANIA_ZLK_BS_W_USTCE_ZA_ROK_2018.pdf

Ocena stosowania ZŁK w BS w Ustce w 2018 roku

2020-09-18 12:585453.13 KB
20191114_INFORMACJA Z ART. 111 B UST. 1 PRAWA BANKOWEGO.pdf

Informacja z art. 111 b ust. 1 Prawa Bankowego

2020-09-18 12:58141.12 KB
20200608_OCENA_STOSOWANIA_ZLK_BS_W_USTCE_ZA_ROK_2019.pdf

Ocena stosowania ZŁK w BS w Ustce w 2019 r.

2020-09-18 12:583159.06 KB
20201027_informacja_z_art_111_b_ust_1_prawa_bankowego.pdf

Informacja z art. 111 b ust. 1 Prawa Bankowego

2020-10-27 12:26547.90 KB
Script logo