SKŁAD ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE:
 
Prezes Zarządu:                                                                  Irena Klein                   

 

Prezes Banku Spółdzielczego od 1980 roku.

Honorowy Obywatel Miasta Ustka.

Zastępca Prezesa Zarządu:                                                Jadwiga Rożnawska    

 

Zastępca Prezesa Zarządu:                                                  Anna Drozdek             

 
SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE:
 

Przewodniczący:                                                                        Jan Bielecki

Zastępca Przewodniczącego:                                                      Leokadia Kuper

Sekretarz:                                                                                  Barbara Dudek

Członek:                                                                                    Zbigniew Kabulski

Członek:                                                                                    Leokadia Kowalczyk

Członek:                                                                                    Marian Nowak

Członek:                                                                                    Janina Wasilewska

 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE:

 

 

Prezes Zarządu:                                                                Irena Klein

Zastępca Prezesa Zarządu:                                                Jadwiga Rożnawska

Zastępca Prezesa Zarządu:                                                Anna Drozdek

Pełnomocnik - Kierownik Zespołu Kredytów:                        Arkadiusz Lewandowski

Pełnomocnik - Dyrektor Oddziału w Główczycach:                Lucyna Ziatyk

Pełnomocnik - p.o. Dyrektor Oddziału w Kępicach:               Renata Maj

Pełnomocnik - p.o. Dyrektor Oddziału w Postominie:            Mariola Januszyk

Pełnomocnik - Inspektor Oddziału w Główczycach:               Katarzyna Zielińska

Pełnomocnik - Inspektor Oddziału w Główczycach:               Anna Stenka

Pełnomocnik - Starszy Inspektor Oddziału w Kępicach:         Ewa Ziemianowicz

Pełnomocnik - Inspektor Oddziału w Postominie:                  Jolanta Schutta

Script logo