SKŁAD ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE:
 
Prezes Zarządu: Irena Klein

 

Prezes Banku Spółdzielczego od 1980 roku.
Honorowy Obywatel Miasta Ustka.


Zastępca Prezesa Zarządu: Jadwiga Rożnawska
Zastępca Prezesa Zarządu: Anna Drozdek 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W USTCE:
 
Przewodniczący: Jan Bielecki
Zastępca Przewodniczącego: Leokadia Kuper
Sekretarz: Barbara Dudek
Członek: Zbigniew Kabulski
Członek: Leokadia Kowalczyk
Członek: Marian Nowak
Członek: Janina Wasilewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU BANKUSPÓŁDZIELCZEGO W USTCE:
 
Prezes Zarządu: Irena Klein
Zastępca Prezesa Zarządu: Jadwiga Rożnawska
Zastępca Prezesa Zarządu: Anna Drozdek
Pełnomocnik – Główny Księgowy: Magdalena Mikucka
Pełnomocnik – Inspektor: Krystyna Myszk
Pełnomocnik  p. o. Kierownik Zespołu Kredytów: Mariola Grzelak
Pełnomocnik – Kierownik Zespołu Kasowo-Skarbcowego, Oszczędności, Lokat i Rachunków Bankowych: Magdalena Dziewięcka-Pytlak
Pełnomocnik – p.o. Dyrektor Oddziału w Główczycach: Katarzyna Zielińska
Pełnomocnik – p.o. Dyrektor Oddziału w Kępicach: Renata Maj
Pełnomocnik – p.o. Dyrektor Oddziału w Postominie: Mariola Januszyk
Pełnomocnik – Specjalista Oddziału w Główczycach: Anna Stenka
Pełnomocnik – Inspektor-Kasjer Oddziału w Kępicach: Barbara Konecka
Pełnomocnik – Inspektor-Kasjer Oddziału w Postominie: Jolanta Schutta
Pełnomocnik – Inspektor Oddziału w Główczycach: Aleksandra Kwak
Script logo