NazwaDataRozmiar
20180620_IF_BSUSTKA_2017_01.pdf

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2017

2019-03-14 20:4164117.52 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_02.pdf

Uchwała Zebrania Przedstawicieli zatwierdzająca sprawozdanie finansowe 2017

2019-03-14 20:4154.29 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_03.pdf

Sprawozdanie biegłego rewidenta

2019-03-14 20:41399.50 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_04.pdf

Zestawienie zmian w kapitale

2019-03-14 20:41139.26 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_05.pdf

Informacja finansowa do spawozdania

2019-03-14 20:41355.27 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_06.pdf

Bilans

2019-03-14 20:41203.75 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_07.pdf

Rachunek zysków i strat

2019-03-14 20:4198.82 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_08.pdf

Rachunek przepływów pieniężnych

2019-03-14 20:41155.53 KB
Script logo