NazwaDataRozmiar
20180620_IF_BSUSTKA_2017_01.pdf

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2017

2020-09-18 12:5864117.52 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_02.pdf

Uchwała Zebrania Przedstawicieli zatwierdzająca sprawozdanie finansowe 2017

2020-09-18 12:5854.29 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_03.pdf

Sprawozdanie biegłego rewidenta

2020-09-18 12:58399.50 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_04.pdf

Zestawienie zmian w kapitale

2020-09-18 12:58139.26 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_05.pdf

Informacja finansowa do spawozdania

2020-09-18 12:58355.27 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_06.pdf

Bilans

2020-09-18 12:58203.75 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_07.pdf

Rachunek zysków i strat

2020-09-18 12:5898.82 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_08.pdf

Rachunek przepływów pieniężnych

2020-09-18 12:58155.53 KB
Script logo