NazwaDataRozmiar
20170202_IF_BSUSTKA_2015_01.pdf

Bilans

2020-09-18 12:582012.28 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_02.pdf

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

2020-09-18 12:581610.34 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_03.pdf

Pozycje pozabilansowe

2020-09-18 12:58566.96 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_04.pdf

Rachunek przepływów pieniężnych

2020-09-18 12:581838.10 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_05.pdf

Rachunek zysków i strat

2020-09-18 12:581149.22 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_06.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2020-09-18 12:582627.17 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_07.pdf

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2015

2020-09-18 12:58437.57 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_08.pdf

Zestawienie zmian w kapitale własnym

2020-09-18 12:581868.05 KB
Script logo