NazwaDataRozmiar
20170202_IF_BSUSTKA_2015_01.pdf

Bilans

2019-03-14 20:252012.28 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_02.pdf

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

2019-03-14 20:261610.34 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_03.pdf

Pozycje pozabilansowe

2019-03-14 20:26566.96 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_04.pdf

Rachunek przepływów pieniężnych

2019-03-14 20:261838.10 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_05.pdf

Rachunek zysków i strat

2019-03-14 20:261149.22 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_06.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2019-03-14 20:272627.17 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_07.pdf

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2015

2019-03-14 20:27437.57 KB
20170202_IF_BSUSTKA_2015_08.pdf

Zestawienie zmian w kapitale własnym

2019-03-14 20:271868.05 KB
Script logo