NazwaDataRozmiar
if_bsustka_2015_1.pdf

Bilans

2017-02-02 12:302012.28 KB
if_bsustka_2015_2.pdf

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

2017-02-02 12:301610.34 KB
if_bsustka_2015_3.pdf

Pozycje pozabilansowe

2017-02-02 12:30566.96 KB
if_bsustka_2015_4.pdf

Rachunek przepływów pieniężnych

2017-02-02 12:301838.10 KB
if_bsustka_2015_5.pdf

Rachunek zysków i strat

2017-02-02 12:301149.22 KB
if_bsustka_2015_6.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2017-02-02 12:302627.17 KB
if_bsustka_07.pdf

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2015

2017-02-02 12:28437.57 KB
if_bsustka_2015_8.pdf

Zestawienie zmian w kapitale własnym

2017-02-02 12:301868.05 KB
Script logo