BANK SPÓŁDZIELCZY  W USTCE

Zapewniamy

szybką realizację

pomoc przy wypełnieniu dokumentów

przejrzyste warunki bez ukrytych kosztów

miłą obsługę

Przyjazne zasady spłaty

 

Kredyt obrotowy dla podmiotów instytucjonalnych na następujących zasadach:

 

Minimalna kwota kredytu 5.000,- zł.

Maksymalna kwota kredytu wyliczana jest jako jednokrotność średnio miesięcznych przychodów ze sprzedaży,

liczonych za ostatnie 12 miesięcy nie więcej niż 100.000,- zł.

Klientami uprawnionymi do kredytu są podmioty

- prowadzące działalność gospodarczą (w tym rolniczą) od co najmniej 12 miesięcy, zaliczane do sektora mikro oraz MŚP w szczególności osoby fizyczne

prowadzące działalność samodzielnie, w ramach spółek cywilnych/ jawnych/ partnerskich/ komandytowych

- posiadające w banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ściu miesięcy bądź przenoszące rachunek z innego banku (wymagana jest 6-ścio miesięczna historia rachunku)

 

Warunkiem niezbędnym jest prowadzenie rozliczeń za pośrednictwem rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Ustce,

z utrzymywaniem minimalnych rocznych wpływów na rachunek w wysokości sześciokrotności średniomiesięcznych przychodów ze sprzedaży, liczonych za ostatni rok obrachunkowy

Maksymalny okres spłaty do 36 miesięcy.

Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej nie niższe niż 5,7% w stosunku rocznym.

Prowizja w wysokości :

- 0,9% - dla klientów posiadających na dzień zawarcia umowy o kredyt w Banku Spółdzielczym w Ustce rachunek bieżący od co najmniej 6 miesięcy,

na który w każdym miesiącu dokonywane były wpływy

- 1,3% - dla pozostałych klientów

Opłata za administrowanie kredytem, zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji.

 

  Klientów chcących skorzystać z oferty zapraszamy po szczegóły do centrali w Ustce, oddziałów naszego Banku w Główczycach, Kępicach,

Postominie oraz filii w Słupsku, Damnicy, Dębnicy Kaszubskiej , Potęgowie ,Smołdzinie oraz Ustce.

Script logo