Lokata terminowa

 

  • Okresy lokowania: 1, 3, 6 lub 12 miesięcy
  • Niska kwota minimalna:

        dla lokat na okres 1 i 3 miesięcy – od 5.000,00 zł

        dla lokat na okres 6 i 12 miesięcy – od 1.000,00 zł

  • Oprocentowanie zmienne, aktualizowane z pierwszym dniem każdego kolejnego miesiąca
  • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres
  • Możliwość wypłaty ostatnio naliczonych odsetek oraz pozostawienia kapitału na kolejny okres depozytowy
  • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika i zapisu na wypadek śmierci
  • Bezpieczeństwo środków

 

 

Oprocentowanie lokat od 03.10.2022 r.

ze zmiennym oprocentowaniem liczonym w stosunku rocznym.

 

Lokata

Oprocentowanie

1 miesięczna

0,69 %

3 miesięczna

1,05 %

6 miesięczna

1,08 %

12 miesięczna

1,46 %

 

 

 

 

Script logo