Lokata terminowa

 

 • Pomnażanie środków pieniężnych
 • Niski wkład – wystarczy 500 zł dla lokat zakładanych na okres 3, 6 lub 12 miesięcy
 • Od 5000 złotych dla lokat zakładanych na okres 1 miesiąca
 • Atrakcyjne oprocentowanie zmienne
 • Okresy lokowania –1, 3, 6 lub 12 miesięcy
 • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres
 • Możliwość wypłaty należnych odsetek oraz pozostawienia kapitału na kolejny okres depozytowy
 • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika
 • Bezpieczeństwo środków

 

Lokata SGB

 

 • Możliwość udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród
 • Minimalna kwota lokaty już od 500 PLN lub jej wielokrotność
 • Atrakcyjne oprocentowanie – gwarancja zysku
 • Okres lokaty – 3 lub 6 miesięcy
 • Bezpieczeństwo inwestycji

 

 

Lokata typu "O/N" overnight

 

 • składana na porę nocną (typ O/N) dla klientów instytucjonalnych posiadających rachunek bieżący
 • zakładana na podstawie zawartej umowy, po zamknięciu dnia operacyjnego, następuje automatyczne przeksięgowanie salda środków pieniężnych na rachunek lokaty typu O/N. Środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są na rachunek rozliczeniowy Klienta następnego dnia rano, przy czym jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy dla Banku zwrot środków pieniężnych wraz z naliczonymi odsetkami, w tym za dni wolne od pracy, następuje w pierwszym dniu roboczym dla Banku 
 • atrakcyjne oprocentowanie  zmienne, ustalane w oparciu o stawki referencyjne WIBID
 • dzienna kapitalizacja odsetek 
 • środki wraz z odsetkami do dyspozycji już następnego dnia rano
 • wygodny sposób na wygenerowanie dodatkowego dochodu
 • lokata typu O/N (overnight) nie może być otwierana za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej
Script logo