NazwaDataRozmiar
20200318_iii.b.04.z11_RODO.docx

RODO Wzór upoważnień (BIG IM_BIK_ZBP) - konsument kredyt

2020-03-18 11:3142.68 KB
20200318_iii.b.04.z3a.doc

Wzór zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach

2020-03-18 11:3543.50 KB
20200318_iii.b.04.z2_RODO.docx

RODO dostawca zabezpieczenia

2020-03-18 11:3044.42 KB
20200318_iii.b.04.z1_RODO.docx

RODO posiadacz kredytu

2020-03-18 11:3050.53 KB
20200318_iii.b.04.z3_RODO.docx

RODO współmałżonek

2020-03-18 11:3052.33 KB
20200318_iii.b.04.z5_RODO.docx

RODO pełnomocnik przedstawiciel ustawowy

2020-03-18 11:3058.91 KB
20200318_iii.b.04.z5.doc

Wzór zgody na kopie dokumentów

2020-03-18 11:3569.00 KB
20200318_iii.b.04.z4.docx

Informacja o kliencie załącznik do wniosku

2020-03-18 11:3586.44 KB
20200318_iii.b.04.z11.doc

Harmonogram i kosztorys prac remontowych

2020-03-18 11:3387.50 KB
20200318_iii.b.04.z9.doc

Oświadczenie inwestora

2020-03-18 11:36102.50 KB
20200318_iii.b.04.z12.doc

Harmonogram i kosztorys prac budowlanych

2020-03-17 13:17143.00 KB
20200318_iii.b.04.z3b.doc

Informacja i dane finansowe o prowadzeniu działalności gospodarczej

2020-03-18 11:35218.00 KB
20200318_iii.b.04.z3.doc

Wzór wniosku o kredyt hipoteczny

2020-03-18 11:35230.00 KB
20200318_iii.b.04.z3c.doc

Informacje i dane finansowe o prowadzonej działalności rolniczej

2020-03-18 11:35233.50 KB
20200318_iii.b.04.z9_RODO.doc

RODO Oświadczenie BIK konsument i firma kredyt

2020-03-18 11:31760.00 KB
Script logo