Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dniu 18 lutego 2021 roku

Pana Mariana Nowaka

Członka Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Ustce
w latach 1991-2021

 

Doświadczonego i zaangażowanego spółdzielcy,
bankowca i lekarza.
Na zawsze pozostanie w naszej Pamięci!

Script logo