W związku z rosnącą liczbą zagrożeń dotyczących bankowości internetowej prosimy o podwyższoną czujność oraz o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Przede wszystkim prosimy o zwracanie uwagi na niestandardowy wygląd lub działanie systemu objawiające się:Wystąpienie dowolnej z powyższych okoliczności powinno skutkować natychmiastowym przerwaniem działania i poinformowaniem Banku.


Bank Spółdzielczy w Ustce

ul. Marynarki Polskiej 38, 76-270 Ustka

tel. 59 815 26 00 fax 59 815 26 04

BIC/SWIFT GBWC PL PP

Zaloguj się do Internet Bankingu


Zapraszamy na nową stronę internetową Banku